martes, 17 de abril de 2012

Vía Crucis

Viernes Santo

Cristo Yacente

Grupo de actuación 2012